Pianovers Meetup #13's Performances

-
Barrick Wong
-
Joseph Lim Tian Qing
-
Gee Yong
-
Liew Hui Jie
Can't Take My Eyes Off You
-
Jimmy Chong
Close To You (from Long Vacation)
-
Jimmy Chong